Editorial

Polemici de dragul Adevărului (II)

,,La Sinodul din Creta nu s-au proclamat dogme noi, nu s-a amendat niciuna din Învăţăturile şi Dogmele Bisericii lui Hristos, cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească şi nu s-a negociat cu nicio altă confesiune de către părinţii sinodali vreo concesie pe care Ortodoxia ar putea să o facă de dragul păcii confesionale în detrimentul Dreptei Credinţe’’ (Domnul Iustin Hodea).

Este adevărat că nu s-a formulat vreo dogmă nouă. În schimb s-a proclamat o anti-dogmă. De mai bine de 1600 de ani mărturisim fără schimbare Dogma eclezială ,,Cred într-Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică’’. Acestei Sfinte Dogme i s-a opus anti-dogma care ne spune că ereticii papistaşi, baptişti, penticostali, reformaţi, protestanţi, anglicani, etc., sunt ,,biserici!’’ Ei cei care s-au rupt din Biserica lui Hristos, pe care o ponegresc şi o batjocoresc în toate chipurile! Suntem noi cu ştiinţă puţină, dar evidenţele nu le putem tăgădui. Le tăgăduiţi dumneavoastră.

Iarăşi este adevărat că nu s-a negociat nimic în privinţa Dreptei Credinţe. S-au semnat texte dinainte pregătite şi impuse, care numai ortodoxe nu sunt. Au fost nişte simulacre de dezbateri, ca să se dea impresia că ar fi vorba de un adevărat Sinod. Fals! A fost sinod tâlhăresc şi trădător.

,,Dacă Biserica Apuseană de 2000 de ani se numeşte Biserică – noi ortodocşii nu putem să spunem altfel, din respect pentru Istorie şi Diplomaţia ecleziasică’’ (Domnul Iustin Hodea)

Puteţi, dar nu vreţi. Şi ştiţi foarte bine că doctrina papistaşă este o împletitură de erezii printre care se strecoară şi frânturi de adevăr. Vreţi să vă reamintesc câteva erezii papistaşe? Iată-le: Filioque, purgatorial, primatul papal, infailibilitatea papală, imaculata concepţie, azima în locul pâinii dospite, înlocuirea Sfintelor Liturghii cu missa, celibatul obligatoriu al preoţilor, postul papistăşesc, teoria concomitenţei, botezul prin stropire şi turnare, înlocuirea Sfintelor Slujbe cu rânduieli străine Bisericii, indulgenţele, cruciadele, inchiziţia. V-am dat mai multe exemple, deşi era suficient unul singur. Să mai adăugăm la acestea acceptarea evoluţionismului darwinist (papa Ioan Paul al II-lea), încurajarea homosexualilor (papa Benedict al XVI-lea), afirmaţia potrivit căreia ateii se vor mântui (papa Francisc). Ar fi bine să ţinem minte aceste adevăruri incontestabile:

  • Biserica este incompatibilă cu erezia. Când o comunitate adoptă fie şi o singură erezie şi stăruie în ea, încetează a fi parte a Bisericii, devenind comunitate eretică străină de Biserică.
  • Harul este dat Dumnezeiesc, care se împărtăşeşte exclusiv Bisericii, absolut incompatibil cu erezia. Când o comunitate devine eretică, harul o părăseşte.

Există, aşadar, o mulţime de temeiuri care îndreptăţesc pe orice om de bună credinţă să afirme răspicat: papistaşii sunt eretici, nu Biserică! Despre ceilalţi eretici nici nu merită să mai vorbim. Vă rog să fiţi de acord cu aceste evidenţe şi dumneavoastră, domnule Iustin Hodea. Aşa să-i învăţaţi pe cei care vi s-au încredinţat spre păstorire, şi nu veţi greşi.

,,Putem discuta teologic despre: diferenţe, devieri, rătăciri sau erezii cum le-au numit Părinţii Bisericii Răsăritului. Dar să-i considerăm duşmani ai noştri, câtă vreme mântuirea noastră o lucrăm fiecare personal, ajutaţi de harul lui Dumnezeu şi în comuniune cu Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, iar dialogul creştin nu ne pune în primejdie mântuirea, este o exagerare’’ (Domnul Iustin Hodea).

Tocmai că nu puteţi discuta despre rătăciri şi erezii la întâlnirile ecumeniste, deoarece sunteţi constrânşi de agenda prestabilită să vă încadraţi în anumite tipare. Nu aveţi voie să le arătaţi ereziile în care se complac şi prin care mântuirea lor stă sub semnul întrebării; nu aveţi voie să le propovăduiţi adevărurile mântuitoare, deoarece veţi fi de îndată acuzaţi că faceţi prozelitism, intezis cu desăvârşire; nu aveţi niciun cuvânt hotărâtor, fiind minoritari printre ereticii cei de multe feluri. Şi-atunci, dacă sunteţi reduşi la tăcere, ce rost mai are prezenţa dumneavoastră în nişte organisme ecumeniste în care nu puteţi face misiune Ortodoxă. De ani de zile ne minţiţi că propovăduiţi Învăţătura Ortodoxă, pentru a vă justifica prezenţa la acele adunări care pregătesc asiduu ,,religia’’ lui antihrist.

Pe ecumeniştii de toate felurile nu-i socotim duşmani personali ai noştri, cum pretindeţi. Îi privim ca pe nişte făpturi ale lui Dumnezeu, aflate în grea rătăcire, şi pe care-i aşteptăm să vină spre Sfânta Biserică Ortodoxă, să se împărtăşească de nesfârşitele daruri ale lui Hristos Domnul, şi în final să-şi dobândească mântuirea. Dar, ca să spunem adevărul până la capăt, nu putem trece sub tăcere faptul că aceştia luptă necurmat împotriva Bisericii Ortodoxe, prin urmare ne sunt duşmani, la fel cum vă sunt domniilor voastre. Şi nu-i deloc o exagerare.

Presbiter Ioviţa Vasile

 

 

 

preluat de pe https://ortodoxiacatacombe.wordpress.com

Se încarcă....

Pe același subiect

Ritualul satanic al unei secte neo-protestante

Orthodoxia

Consecințele primirii cipului pe frunte sau pe mana dreaptă

Orthodoxia

Întru mulţi ani, iubitoarelor de Hristos!

Orthodoxia

Acest site foloseste cookies respectand Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acept detalii