Pagini de Sinaxar

7 februarie: Sfântul Ierarh Partenie, făcătorul de minuni, episcopul Lampsakului, Grecia

 

Sfântul Partenie, al cărui nume se tâlcuieşte „feciorie”, se născu în vreme sfântului împărat Constantin cel Mare, în Melitopoli. Tatăl său era diacon, deprinzând de la dânsul slujirea lui Dumnezeu. Chiar dacă  nu învăţă carte, ascultând cele citite, le păstra în mintea sa ca un cărturar ales.

Când crescu, se sălăşlui lângă un lac, unde se îndeletnici cu pescuitul, iar agoniseala o împărţea săracilor.

Încă din coplărie se învrednici de darul lui Dumnezeu pe care se străduia să îl ascundă înaintea oamenilor, iar pe când avea 18 ani, începu a face minuni, izgonind diavolii din oameni,prin chemarea numelui Domnului. Deci răspândindu-se vestea despre dânsul şi ajungând până la episcopul Melitopolei, Filip, acesta îl chemă la dânsul şi încredinţându-se de darul lui Dumnezeu ce se sălăşluise în dânsul,  îi dădu ascultare să înveţe carte, iar apoi îl sfinţi preot.

Aşezat în rânduiala preoţiei, sfântul Partenie mai mult se nevoia, primind îndoit darul facerii de minuni, căci tămăduia toate bolile şi săvârşea multe şi mari minuni.

Aflând despre dânsul Ahilie, epicopul Cizicului, îl chemă la dânsul şi îl sfinţi episcop al cetăţii Lampsacului care era atunci plină de slujire păgânească, iar creştini erau numai puţini.

Sfântul Partenie se arătă păstor plin de râvnă şi părintească iubire, căci nu înceta sfătuindu-i, mustrându-i, rugându-i şi arătându-le calea adevărului, încă şi săvârşind minuni în numele Domnului şi tămăduind pe bolnavi, până ce îi aduse la cunoştinţa adevăratului Dumnezeu.

Deci strălucind asemenea cu îngerii cu viaţa sa bineplăcută lui Dumnezeu şi săvârşind din belşug minuni, îndestulat de ani,  fu cuprins de boală şi astfel plecă la Domnul.

Răspândindu-se vestea cinstitei sale mutări la cele veşnice, se adunară de pretutindeni ierarhi şi preoţi dimpreună cu popor mult, făcându-i slăvită îngropare, cu psalmi, cu laude şi cu cântări duhovniceşti, punând cinstitul său trup în casa de rugăciuni ridicată de dânsul în apropiere de biserică.

Sfântul Partenie arătă mormântul său izvor neîmpuţinat de minuni, căci se săvârşeau multe tămăduiri ale trupului şi sufletului, iar demonii se izgoneau.

Cu neputinţă este a curpinde aici mulţimea minunilor săvârşite de dânsul până astăzi, căci a adus ploaia şi a dăruit roade îmbelşugate, a tămăduit felurite boli,  încă şi izgonirea diavolilor, izbăvire în primejdii, tămăduirea patimilor sufletului şi alte multe şi slăvite minuni, umplând de pace şi bucurie sufletele oamenilor.

În vremurile din urmă, este cinstit şi ca ocrotitor al bolnavilor de cancer.

+ * + * +

(Sursă: https://days.pravoslavie.ru/jpg/ih4013.jpg)

Pomenirea ta astăzi a strălucit ca un soare mare, luminând inimile noastre, mântuind pe cei ce o săvârşesc cu credinţă, de întunericul patimilor, ierarhe, de boli, de întristări şi de tot felul de primejdii.  (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Să săltăm oamenii, să dănţuim veselindu-ne şi să adunăm acum praznic sfânt, cântând lui Dumnezeu cu laudă şi fericind astăzi după cuviinţă pe minunatul şi marele păstor, Partenie. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Ca o stea luminoasă ai răsărit pe cerul Bisericii lui Dumnezeu, Partenie, cu strălucirile tămăduirilor, alungând cu darul tău întunericul patimilor şi aducând la lumină pe cei se apropie de tine, preasfinţite. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Pe slava Hellespontului şi Episcopul Lampsakului, pe Partenie, îl cinstim ca pe un mare ierarh, căci este izvor dătător de minuni şi pune capăt suferinţelor grele şi-i uşurează de înlănţuirea cancerului pe cei care strigă cu evlavie: Slavă ţie, cel slăvit întru Hristos! Slavă ţie, cel ce porţi cununa sfântă! Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri! (Troparul Sfântului, glasul I)

Din vârsta tinereţilor, insuflat fiind de Dumnezeu, ai ars, Prea Fericite, cetele dracilor, cu focul rugăciunilor tale, cârmuind cu înţelepciune turma Lampsakului; că surpând capiştile idolilor, biserică te-ai arătat pe tine însuţi lui Dumnezeu. Propovăduiesc minunile tale peştele pe care l-ai vânat din adâncuri, omul cel fără de viaţă pe care l-ai înviat, rodirea ogorului celui neroditor, ploaia cea din belşug asupra viei şi potrivirea vopselelor. Cât de minunate sunt faptele tale, lucrătorule al celor sfinte! Ci roagă-te dar să ne mântuim noi. (Troparul Sfântului ce se cântă la Vecernie)

Cu rugăciunile tale ai tămăduit nenumărate boli, întărind cu darul, Partenie, pe cei slăbănogi, precum şi Stăpânul tău, urmând bunătăţii Lui celei nemăsurate. (Alt Tropar al Sfântului)

Dumnezeiesc har de minuni ai primit, de Dumnezeu înţelepţite, Sfinţite Partenie, făcătorule de minuni şi purtătorule de Dumnezeu, toate patimile credincioşilor curăţind, duhurile celui viclean alungându-le. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, ca pe un mare slujitor al Harului lui Dumnezeu. (Condacul Sfântului, glas 3)

+ * + * +

Acatistul Sfântului Partenie, episcopul Lampsakului (text, clic aici)

Paraclisul Sfântului Partenie, episcopul Lampsakului (text, clic aici)

Din roada evlaviei şi ostenelii vrednice pe laudă pentru Sfântul Partenie:

https://sfantulparteniedinlampsakos.wordpress.com/ (clic aici)

+ * + * +

Viaţa şi minunile sale pot fi aflate în

sau

sau

https://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/februarie/02-07-cv_partenie_ep_lampsacului.html (clic aici)

+ * + * +

Cinstitul cap al Sfântului Partenie, episcopul Lampsakului

(Sursă: https://www.panagialarisis.gr/wp-content/uploads/ce99-ce9bceb5ceafcf88ceb1cebdcebf-ce91ceb3ceafcebfcf85-cea0ceb1cf81ceb8ceb5cebdceafcebfcf85.jpg)

+ * + * +

(Sursă: https://days.pravoslavie.ru/jpg/ih4013.jpg)

(Sursă: https://www.ruicon.ru/)

(Sursă: https://www.ruicon.ru/)

Din Mineiul rus pe februarie de la începutul veacului al XVII-lea

(Sursă: https://pravicon.com/images/sv/s1672/s1672005.jpg)

+ * + * +

Mănăstirea Makrimallis din Insula Evvia, unde se află capul Sfântului Partenie, Grecia

(Sursă: https://www.evia-guide.gr/files/imagecache/preview/evia-mones-makrimalli1.jpg)

(Sursă: https://www.panoramio.com/photo/51773993)

+ * + * +

Din evlavia împodobirii cărţilor duhovniceşti

Veacul al XVI-lea, Serbia

(Sursă: https://www.ruicon.ru/)

SURSA,  https://sfintisiicoane.wordpress.com

Se încarcă....

Pe același subiect

22 aprilie: Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei

Orthodoxia

22 aprilie: Sfântul Apostol Natanael

Orthodoxia

21 aprilie: Sfântul Cuvios Anastasie Sinaitul

Orthodoxia

Acest site foloseste cookies respectand Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acept detalii