Pagini de Sinaxar

8 februarie: Sfântul Prooroc Zaharia

Sfântul Prooroc Zaharia

(8 februarie)

Acesta a fost al 11-lea din cei 12 prooroci mai mici. Împreună cu proorocul Agheu l-a înduplecat pe împăratul Zorobabel să rezidească Templul din Ierusalim.

Sfântul Zaharia prooroci slăvita intrare a lui Hristos în Ierusalimcălare pe asin, pe mânzul asinei (Zaharia 9, 9).

El prooroci şi vânzarea lui Iuda pentru 30 de arginţi: Şi mi-au cântărit simbria mea, treizeci de arginţi (Zaharia 11, 12), încă şi părăsirea Mântuitorului Hristos de către apostoli în vremea pătimirii Sale: Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile (Zaharia 11, 12; Matei 26, 31; Marcu 14, 27).

Proorocul Zaharia este numit văzătorul secerii, căci a avut o vedenie în care o seceră se pogora din cer, ca să-i taie pe cei nedrepţi, mai vârtos pe răpitori şi pe hulitorii Numelui lui Dumnezeu.

Mutarea sa din lumea aceasta se săvârşi în cea de-a doua parte a domniei lui Darius Istaspe, pe la anul 520 î.Hr.

+ * + * +

Având pe Dătătorul de lumină ascultând rugăciunile tale, dă-mi mie lumină, dumnezeiescule prooroc Zaharia. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Toată simţirea lăsând-o înţeleptule, ca un purtător de lumină stai înaintea minţii celei dumnezeieşti şi preacurate, făcând rugăciuni pentru lume. Pentru aceasta toţi te mărim pe tine, Zaharia. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Urmând graiurilor buzelor tale, arătătorule de cele dumnezeieşti, chemăm pe Domnul; şi printr-Însul mântuindu-ne, te fericim pe tine, ca pe un prooroc al adevărului şi propovăduitor al cucerniciei, Zaharia. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Fă pe Stăpânul, cu rugăciunile tale, desăvârşit milostiv către cei ce săvârşesc cu credinţă sfântul şi însemnatul tău praznic, de Dumnezeu însuflate, şi te cinstesc pe tine cu dragoste, ca pe un prooroc şi preaadevărat grăitor de cele dumnezeieşti. (Din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

+ * + * +

Din evlavia împodobirii cărţilor duhovniceşti

Veacul al XIV-lea, Serbia

(Sursă:

Se încarcă....

Pe același subiect

22 aprilie: Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei

Orthodoxia

22 aprilie: Sfântul Apostol Natanael

Orthodoxia

21 aprilie: Sfântul Cuvios Anastasie Sinaitul

Orthodoxia

Acest site foloseste cookies respectand Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acept detalii