Editorial

Judecăţile lui Dumnezeu nu sunt ca judecăţile noastre

 

,,Omul se uită la faţă, iar Domnul se uită la inimă’’. Cu adevărat, măsurile şi criteriile omeneşti sunt cu totul deosebite de cele Dumnezeieşti.

Domnia regelui Saul se apropia de sfârşit, din pricina multelor fărădelegi.  Dumnezeu a vrut să ridice în tronul lui Israel un urmaş vrednic, fapt pentru care a poruncit Proorocului Samuel: ,,Umple cornul tău cu mir şi du-te, fiindcă te trimit la Iesei Betleemitul, căci dintre fiii lui Mi-am ales rege’’ (I Regi 16, 1). Samuel ştia bine că se primejduieşte mergând, deoarece Saul se arăta neîndurător faţă de cei ce-i stăteau împotrivă. Dumnezeu însă l-a ocrotit, şi ajungând la Iesei, i-a chemat pe toţi fiii acestuia la aducerea jertfei. Aceştia urmau să treacă fiecare prin faţa lui Samuel. Cel dintâi a venit Eliab şi toţi se aşteptau ca el să fie cel ales, judecând, desigur după înfăţişarea lui exterioară. Aşa s-au perindat cei şapte fiii ai lui Iesei, dar de fiecare dată răspunsul a fost acelaşi: ,,Nici pe acesta nu l-a ales Domnul’’. Proorocul Samuel era oarecum descumpănit şi cei de faţă, nedumeriţi. Abia când a aflat că Iesei are un fiu mai mic, David, care păştea oile tatălui său, a stăruit să fie adus la sine. S-a înfăţişat şi cel mic şi nebăgat în seamă, David, şi când a trecut prin faţa lui Samuel, s-a auzit glasul Domnului: ,,Scoală de-l miruieşte, căci acesta e!’’ A luat Proorocul cornul cu mir şi l-a miruit pe David, deoarece era rânduială divină ca regii să fie socotiţi unşi ai lui Dumnezeu. Ceea ce a preţuit Dumnezeu la David a fost simplitatea şi curăţia inimii acestuia.

Cinstite cititorule, trăim într-o lume iubitoare de nebunie, care şi-a pierdut dreapta socoteală. Valorile autentice sunt ţinute pe treapta de jos a societăţii, în vreme ce impostorii, trepăduşii şi lepădăturile s-au angajat într-o competiţie nebunească pentru a mai urca câteva înălţimi pe scara socială. Nu te asemăna lor. Mulţumeşte-te cu comoara ta de mare preţ, cu Sfânta Credinţă Ortodoxă şi binecuvântează pe Dumnezeu pentru că te-a învrednicit să fii mădular al Sfintei Biserici. Preţuieşte liniştea pe care o ai şi gândeşte-te la cuvintele Psalmistului: ,,Să nu te temi când se îmbogăţeşte omul, şi când se înmulţeşte slava casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui’’ (Psalmul 48, 17-18).

După 1989, Patriarhului Teoctist a fost îndepărtat, pentru un timp, de pe tronul patriarhal. Câţiva din oamenii Bisericii se gândeau să-l aducă în locul său pe Părintele Cleopa. S-au dus la Sihăstria, Părintele a refuzat înalta demnitate şi bine a făcut. Preţuia mai mult liniştea mănăstirii, decât vălmăşagul vieţii din capitala ţării.

 

Presbiter Ioviţa Vasile

preluat de pe https://ortodoxiacatacombe.wordpress.com

Se încarcă....

Pe același subiect

Ritualul satanic al unei secte neo-protestante

Orthodoxia

Consecințele primirii cipului pe frunte sau pe mana dreaptă

Orthodoxia

Întru mulţi ani, iubitoarelor de Hristos!

Orthodoxia

Acest site foloseste cookies respectand Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acept detalii