Pilde ortodoxe Povestiri

Avva Macarie, diavolul, fratele Teopempt și desfrânarea

Avva Macarie petrecea singur în pustia cea mare şi era o mănăstire, mai jos, într-o altă pustie, având monahi mulți. Deci, starețul, șezând lângă cale, a văzut oarecând pe diavolul, mergând în chip de om, purtând o haină miţoasă şi de fiecare fir de lână spânzurând câte o tigvă omenească. Şi i-a zis lui bătrânul: „Unde mergi, răule?” Iar acela i-a răspuns: „Merg ca să tulbur pe fraţi.” Şi l-a întrebat pe el bătrânul: „Şi ce sunt tigvele acestea, pe care le porţi?” Răspuns-a diavolul: „Gustări duc fraţilor.” Zis-a bătrânul: „În toate acestea sunt de-ale mâncării?” Iar el a răspuns: „Aşa, pentru că, de nu-i va fi plăcută cuiva una, îi dau alta, şi pe toate de-a rândul, ca măcar să-şi ia fiecare câte una.” Aceasta zicând, s-a dus mai departe. Iar bătrânul a rămas, păzind calea, până se va întoarce. Şi, văzându-l pe el întorcându-se, i-a zis lui: „Ai umblat bine?” Iar el a răspuns: „Rău, chiar şi unde-mi era bine mie.” Zis-a bătrânul: „Pentru ce?” Răspuns-a acela: „Pentru că toţi monahii mi s-au făcut mie răi şi potrivnici şi nimeni nu m-a primit pe mine.” Zis-a bătrânul: „Dar niciunul dintre dânşii nu ţi-e prieten?” Răspuns-a diavolul: „Numai pe un monah am, care mă ascultă şi, când vin la dânsul, se învârteşte ca vârtelniţa înaintea mea.” Întrebatu-l-a bătrânul: „Care-i numele monahului aceluia?” Zis-a diavolul: „Teopempt.” Şi, zicând aceasta, s-a dus.

Şi, sculându-se, avva Macarie s-a dus întru cea mai de jos pustie, la mănăstirea aceea şi, auzind fraţii i-au ieşit cu ramuri întru întâmpinarea lui şi fiecare dintr-înşii îşi gătea chilia sa, socotind că la dânsul va să sălăşluiască bătrânul. Iar el a întrebat: „Cine este Teopempt?” Şi, văzându-l pe el, a intrat la dânsul în chilie, iar el l-a primit pe părintele, bucurându-se. Şi când au început a vorbi în taină, i-a zis lui bătrânul: „Cum petreci, frate?” Răspuns-a acela: „Bine, cu rugăciunile tale.” Zis-a bătrânul: „Nu te supără pe tine vreun gând rău?” Răspuns-a fratele: „Acum îmi este bine”, că se ruşina să-şi mărturisească gândurile sale cele păcătoase.

Atunci i-a zis bătrânul: „Iată, de atâţia ani petrec postind şi nevoindu-mă şi toţi mă cinstesc pe mine, ci încă şi la aceşti ani bătrâni, mă supără necuratul duh al desfrânării.” La acestea a zis Teopempt: „Cu adevărat, părinte, eu sunt foarte stârnit de duhul desfrânării.” Deci, bătrânul căuta şi celelalte gânduri pierzătoare de suflet, până ce fratele pe toate i le-a spus lui. După aceasta, Cuviosul a întrebat pe fratele: „Cum posteşti?” Răspuns-a: „Până la al nouălea ceas.” Grăit-a Sfântul: „Să posteşti până seara şi să flămânzeşti şi să înveţi pe de rost din Evanghelie şi din cărţi sfinte, ca să te îndeletniceşti totdeauna cu gândirea la Dumnezeu. Şi de-ţi va veni ţie gând rău, să nu-l primeşti pe el şi niciodată să nu te pogori cu mintea jos, la cele rele, ci, totdeauna, să iei aminte sus, la cele bune, şi-ţi va ajuta ţie Dumnezeu.” Aşa, întărind pe acel frate, bătrânul s-a dus la pustia sa.

Şi când străjuia calea, a văzut iarăşi pe acel diavol, mergând şi i-a zis lui: „Unde mergi?” Răspuns-a diavolul: „Mă duc să tulbur pe fraţi.” Şi aceasta zicând, a trecut mai departe. Iar când, iarăşi, s-a întors, i-a zis lui Sfântul: „Cum sunt fraţii?” Răspuns-a diavolul: „Toţi mi s-au făcut răi şi acela pe care îl aveam mai înainte prieten şi care mă asculta, şi acela nu ştiu de către cine s-a răzvrătit împotriva mea şi nicidecum nu mă mai ascultă. Ci, mai amar decât toţi, mi s-a făcut şi m-am jurat, ca să nu mai merg acolo, decât după o lungă vreme.” Aceasta zicând, s-a dus, iar Sfântul s-a întors la chilia sa. Şi aşa a mântuit pe fratele Teopempt, dând pe faţă meşteşugul cel rău al diavolului.

Extras din „Proloagele”, Vol. 1, Ed. Bunavestire, pag. 494-495

Se încarcă....

Pe același subiect

Eu te pun paznic de casă, şi te fură ăştia de sub ochi!

Orthodoxia

Bolnav de depresie, a apelat la biserică. Iar Dumnezeu i-a răspuns

Orthodoxia

Povestea unui botez de neuitat

Orthodoxia

Acest site foloseste cookies respectand Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acept detalii