Pagini de Sinaxar

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, Italia (14 martie)

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, Italia
(14 martie)

Acest cuvios părinte s-a născut din părinţi credincioşi şi bogaţi, în provincia Nursia. Pe când era tânăr, mânat de dor fierbinte pentru cele dumnezeieşti, părăsi casa, părinţii şi toată averea părintească, şi plecă într-un loc pustiu pentru a se apropia de Dumnezeu prin nevoinţă şi rugăciune necurmată. Acolo se sălăşlui într-o peşteră săpată în stâncă  deasupra unui lac format din izvoarele ce ieşeau din munţi, iar monahul Roman, cel care îi arătase acel loc şi îl îmbrăcase în haine monahiceşti, îi aducea din vreme în vreme pâine.

Cu timpul, Dumnezeu a binevoit să îl descopere unui preot, iar mai apoi unor ciobani şi astfel vestea despre el se răspândi în toată împrejurimea, mulţi venind la dânsul pentru cuvânt de mântuire. Înduplecat de rugăminţile ucenicilor, primi să fie îndrumătorul unei mănăstirii în locul stareţului plecat la cele veşnice. Însă pentru asprimea rânduielii puse de dânsul monahilor deprinşi până atunci să trăiască liber, aceştia încercară să îl otrăvească, însă cuviosul Benedict mai înainte ştiind uneltirea însemnă cu semnul sfintei cruci vasul din care urma să bea, iar acesta se sparse. Atunci cuviosul părinte părăsi mănăstirea şi se sălăşlui iară în locul liniştit mult iubit de dânsul.

După o vreme, începu să se adune la dânsul ucenici dornici să-şi închine viaţa lui Dumnezeu, al căror număr crescu într-atât încât cuvisul ridică pentru ei 12 mănăstiri, aşezând în fiecare 12 monahi şi punându-i sub stăreţia celor mai iscusiţi dintre ei.

Vestea despre sfinţenia vieţii şi roadele ostenelilor sale se răspândi într-atât încât din uneltirea ispititorului, preotul Florenţiu dintr-o cetate apropiată începu a urzi felurite uneltiri. Văzând acestea, cuviosul părinte de depărtă de locurile acelea împreună cu o parte din ucenici şi merse pe muntele Casino unde zidi o mănăstire care ajunse cel mai vestit locaş ctitorit de dânsul.

Aici a strălucit cu slava facerii de minuni, cu vindecările celor bolnavi, cu tămăduirea celor îndrăciţi, cu învierea morţilor, cu pătrunderea în cele ascunse ale inimilor omeneşti şi cu proorociile.

Spre sfârşitul vieţii sale, a scris „Rânduilelile vieţii monahale”, carte insuflată de Dumnezeu, cu înrâurire din rânduielile Sfinţilor Pahomie cel Mare, Vasile cel Mare şi Ioan Casian, despre care sfântul ierarh Grigorie Dialogul (pomenit la 12 martie), care i-a aşternut viaţa după cum s-a păstrat până la noi, scria: „dacă cineva doreşte să cunoască mai cu de-amănuntul obiceiurile şi viaţa lui, în această înşirare a pravilelor, acela va putea găsi toate felurile învăţăturilor lui, căci un bărbat sfânt ca el nu putea să înveţe altfel, decât aşa cum el însuşi vieţuia”.

Fiindu-i descoperit ceasul sfârşitului său, cuviosul părinte îl vesti ucenicilor. Cu şase zile înainte de adomirea sa, ceru să i se pregătească mormântul, apoi începu să fie scuturat de friguri, peste câteva zile slăbind de tot. În a şasea zi, ceru să fie dus în biserică pentru a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Domnului. Apoi sprijindu-se cu slabele sale mădulare de mâinile ucenicilor, se sculă în picioare cu mâinile ridicate spre cer şi îşi dădu cea de pe urmă suflare, în anul 550.

+ * + * +

Îmbogăţitu-te-ai cu dumnezeiescul har, iar cu faptele tale ai descoperit chemarea şi te-ai arătat plin de harul Duhului Sfânt, în rugăciuni şi în înfrânări, Benedict, plăcutule al lui Dumnezeu, şi neputincioşilor tămăduitor te-ai făcut şi izgonitor demonilor şi grabnic apărător sufletelor noastre. (Condacul Sfântului)

Umplându-se sufletul tău de apele cele vii ale Sfântului Duh, Benedict, a izvorât râuri de tămăduiri, care au uscat răutatea patimilor. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

Arătatu-te-ai ca un soare mare, de Dumnezeu purtătorule, luminând zidirea cu semne înfricoşătoare şi cu străluciri de fapte bune. Pentru aceasta săvârşim pomenirea ta, cea cu adevărat luminoasă, luminându-ne, părinte, simţirile inimii.  (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie)

+ * + * +

+ * + * +

Muntele Casino, Italia. Chiar dacă mănăstirea care se află astăzi aici nu este ortodoxă, înfăţişăm imaginea numai spre apropiere duhovnicească de viaţa sfântului nostru părinte

Sursa: https://sfintisiicoane.wordpress.com/2011/03/14/sfantul-cuvios-benedict-de-nursia-italia-14-martie/

Se încarcă....

Pe același subiect

22 mai: Sfântul Nou Mucenic Pavel din Peloponez (†1818)

Orthodoxia

19 mai: La pomenirea celor 13 mucenici din Kadara sau cum au înțeles catolicii unirea

Orthodoxia

19 mai: NOUL MUCENIC IOAN DIN SANTA CRUZ

Orthodoxia

Acest site foloseste cookies respectand Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acept detalii