Pilde ortodoxe Povestiri

Un preot şi patru derbedei (pentru cei ce fac glume pe seama preoților, bine de știut)

Un preot, care fusese într-un sat vecin pentru o slujbă, se întorcea ostenit spre casă.

Pe drum, fu întâmpinat de patru derbedei, care, ca să-şi bată joc de el, îl opriră şi-i spuseră:

– Părinte, dacă zici că poţi citi în suflete, spune-ne de câţi ani suntem fiecare din noi?

Preotul, fără să-şi piardă cumpătul, le zise:

– Am să vă spun, dacă mergeţi cu mine. Cei patru primiră.

Porniră cu preotul. Când ajunseră în dreptul bisericii, preotul le spuse:

– Ca să vă pot răspunde la întrebare, trebuie să intrăm aici.

Intrară. Preotul îşi puse patrafirul şi veni la ei.

– Să ne rugăm!

De voie, de nevoie, cei patru îngenuncheară.

Cu cât se ruga părintele, cu atâta cei patru se luminau în suflet, părându-le rău de ceea ce făcuseră.

Când preotul isprăvi, le zise:

– Mai vreţi să vă spun de câţi ani sunteţi?

Ei răspunseră:

-Nuuu

Şi nu mult după aceea, tuspatru se spovediră părintelui, făcându-se oameni de treabă.

Extras din Al. Lascarov-Moldovanu, Viata crestina în pilde, editia II, Bucuresti

Se încarcă....

Pe același subiect

Fiul pierdut

Orthodoxia

„Dă-mi un peştişor pentru fratele…”

Orthodoxia

Prea multă binecuvântare…

Orthodoxia

Acest site foloseste cookies respectand Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acept detalii