Home Ortodoxie † Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul (8 ianuarie)

† Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul (8 ianuarie)

439
0

 Pravila

  Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul, este un sfânt care a trăit în secolul VII și este cinstit în calendarul ortodox în data de 8 ianuarie.

    

Viața pe scurt – Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul (sinaxar)

    Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul s-a născut în insula Cipru din părinți binecredincioși. Sfântul Gheorghe, rămânând orfan, a fost luat în grijă de o rudă mai îndepărtată care îl dorea ca și ginere.

    Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul 03 1    Acesta a fugit la o mănăstire din Creta a cărui stareț era o altă rudă de a sa. unde a stat un timp. Aprinzându-se de dragostea de Dumnezeu s-a dus la Locurile Sfinte să se închine, apoi a mers la feratele său, care pe atunci era călugăr în Mănăstirea Koloman, cu gândul de a rămâne în această mănăstire. Starețul de aici nu l-a primit în obștea mănăstirii, deoarece era prea tânăr și nevoințele din această mănăstire pre aspre, de aceea l-a încredințat starețului mănăstirii Maicii lui Dumnezeu din Hozeva. Această mănăstire este așezată pe drumul care duce de la Ierusalim la Ierihon, care fusese întemeiată în secolul al V-lea de sfântul Ioan, episcop de Cezareea (prăznuit pe 3 octombrie).

    De acum, Sfântul cuvios Gheorghe ia viața monahală foarte în serios, ajungând să fie nebiruit în toate ostenelile sale, voind a urma Domnului Hristos, Celui ce pentru noi a murit cu trupul. Astfel, fericitul și-a omorât prin osteneli nenumărate patimile sale, încât îi uimea pe toți prin răbdarea sa.

    Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul 01 1    La o vreme a plecat de la Hozeva și s-a îndreptat din nou spre Mănăstirea Koloman, unde a viețuit alături de fratele său, Iraclid, până la trecerea la Domnul a acestuia la vârsta de 70 de ani.

    După ce fratele său s-a mutat la viața veșnică, Sfântul Gheorghe a mers iarăși la Mănăstirea Hozeva, mănăstire pe care a mai părăsit-o o singură dată până la moartea sa, în timpul împăratului Focas (602-610), când perșii au năvălit în Palestina. După ce împăratul Heraclis (610 -641) i-a înfrânt pe perși, Sfântul cuvios Gheorghe s-a reîntors la Mănăstirea Hozeva.

    Mnstirea Sfantul Cuvios Gheorghe HozevitulMănăstirea Hozeva    Datorită ascezei, și luptei împotriva patimilor, se umple de darul Sfanțului Duh și devine un stâlp însuflețit și o icoana a tuturor bunătăților atât pentru cei din mănăstire, cat și pentru cei din afara ei. Ajungând la adânci bătrânețe, a căzut bolnav și, simțind că i-a sosit ceasul plecării din această viață, și-a chemat ucenicul. Acesta, ocupat cu slujirea pelerinilor, nu putea să-i stea la căpătâi. Dar bătrânul Gheorghe i-a zis: „Nu te tulbura; voi aștepta până ce-ți vei sfârși treaba”. Când sosi ucenicul, către miezul nopții, el l-a îmbrățișat și a zis: „Ieși suflete al meu! Mergi către Domnul!” Și a adormit întru Domnul.

    Numele de „Hozevitul” provine după acela al chinoviei sale (locul unde a trăit în mânăstirea de obște), Mănăstirea Hozeva. Mănăstirea este săpată într-un perete de stânca, pe locul unei străvechi așezări monahale, de la începutul veacului al V-lea, situată la apus de Ierihon, pe valea pârâului Horat – Cherit – numit azi Hozeva, în preajma căruia a trăit Prorocul Ilie, în timpul prigonirii lui de către regele Ahab.

    Surse: Basilica, Ziarul Lumina, Crestin Ortodox, Orthodoxwiki.

          This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    Moaștele Sfântului Cuvios Gheorghe Hozevitul

    Mastele Sfantului Ioan Iacob de la Neamt HozevitulMoaștele întregi ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț – Hozevitul    Mănăstirea Hozeva, care acum îi poartă numele Sfântului Gheorghe, adăpostește moaștele sale și pe cele ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamț – Hozevitul.

    Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul Sfintele MoasteMoaștele Sfântului Cuvios Gheorghe Hozevitul. Sursă poză: Doxologia.    

Etimologia / semnificația numelui Gheorghe / George

    Gheorghe – acest nume vine din greacă antică Γεώργιος (Geṓrgios) < compus din γεωργός (geōrgós, „țăran, fermier, lucrător al pământului”) +‎ -ιος (-ios). Acest nume, la origine, este format din particulele „ge”, care înseamnă „pământ, sol”, și „ergon”, semnificând „munca, lucru”. Forma lui din greacă este Γεώργιος, care corespunde cu numele din latină Georgios. Astfel, în limba română Gheorghe este derivat din grecă pe când George are proveniență latină.

    Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul 02    Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Gheorghe / George? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 23 aprilie.

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Troparul Preacuviosului Gheorghe Hozevitul, glasul al 8-lea

    Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Gheorghe, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

          This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Condacul Cuviosului Gheorghe Hozevitul, glasul al 4-lea

    Lumină prealuminoasă te-ai arătat, Gheorghe, strălucind cu razele cele dumnezeiești, pe cei ce cu credință te cheamă pe tine. Roagă-te lui Hristos Mântuitorul, Care S-a arătat în Iordan și a luminat pe cei zidiți din pământ.

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Viața completă – Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul (Viețile Sfinților)

         Sfântul nostru părinte Gheorghe s-a născut dintr-o familie evlavioasă din ostrovul Ciprului. După moartea părinților săi, vrând să îmbrățișeze viața pustnicească și să scape de însoțirea cea silnică care i-o gătea unchiul său, a fugit la locurile sfinte ca să se întâlnească cu fratele său mai mare, Heraclid, care viețuia ca și pustnic deja de mai mulți ani în lavra Calamonului, pe malurile Iordanului. Dar părându-i-se fratelui său că este prea tânăr pentru viața de pustie, l-a dus la Mănăstirea Maicii Domnului de la Hozeva.

   Folare-Separare   După ce a fost tuns în călugărie, a fost încredințat unui bătrân aspru și nedrept. Dar el i s-a supus lui cu blândețe, răbdare și smerenie, ca și cum însuși Domnul ar fi lucrat prin el.

 Într-o zi, întârziind să aducă apă de la pârâu, bătrânul său i-a tras o palmă de față cu toată obștea. Atunci, deodată i s-a uscat mâna bătrânului și i-a înțepenit și nu s-a vindecat decât cu rugăciunea sfântului său ucenic, înaintea mormintelor sfinților părinți din mănăstire.

   Folare-Separare   Atunci, ca să scape de slava de la oameni, Sfântul Gheorghe a fugit și s-a dus la Calamon, unde s-a nevoit ani îndelungați cu fratele său. El îl asculta în toate și îl cinstea ca și pe părintele său după Dumnezeu, nu ca pe fratele său trupesc. Niciodată nu a avut pe buzele sale cuvinte de prisos; sporea neîncetat în rugăciune; iar ca mâncare se mulțumea cu câteva resturi mucegăite și acoperite de viermi, care le țineau pentru ei de la o săptămână la alta. Și s-au făcut rugăciunile lui bine primite la Dumnezeu, încât a ajuns făcător de minuni. Căci odată, a făcut să dea rod un copac uscat; iar altădată a îmblânzit un leu și numai cu cuvântul.

   Folare-Separare   Iar după ce a murit fratele său și egumenul obștii, s-a întors la mănăstirea lui de metanie, Hozeva, unde egumenul l-a primit cu bucurie și i-a dat o chilie osebită, lăsându-l să ducă viața care îi era lui plăcută. Zăvorât toată săptămâna, el își ascundea nevoința sa și venea în obște numai Duminica, ca să rostească cuvinte de folos pentru frați și să primească spovedania gândurilor lor. Atunci aduna câteva rămășițe de la masa de obște, le usca la soare și le folosea în celelalte zile, muindu-le în apă.

 Și multe erau atacurile demonilor ca să-l oprească de la nevoința sa, dar el nu-și oprea cu nici un chip pravila sa de rugăciune și nu rostea niciodată vreun cuvânt fără să aibă semn de la Dumnezeu, dobândind astfel mare putere asupra duhurilor necurate.

   Folare-Separare   Deși se dezbrăcase de orice gând de judecată, se tânguia de râvna scăzută a părinților și îi mustra pe cei care se făleau cu vechimea anilor de mănăstire, defăimând pe mireni și pe păcătoși. El zicea: „Credeți-mă, chiar dacă un om ar putea să facă din nou cerul și pământul, dar ar disprețul cu mândrie pe aproapele său, munca sa ar fi deșartă și partea sa ar fi cu fățarnicii. Nu poți să te apropii de Dumnezeu, dacă nu ești în pace cu aproapele tău. Toate păcatele și patimile au ca izvor mândria și duc la moarte. Iar ascultarea și supunerea către Domnul sunt viață, bucurie și lumină”.

   Folare-Separare   El îi învăța pe ucenicii săi să se libereze de patimi prin frica de Dumnezeu, care se arată prin nevoință, lacrimi, rugăciune și post și-i îndemna să se întreacă unii pe alții în smerenie, păzindu-se de orice judecată și invidie, ca să ajungă la sfânta dragoste, legătura desăvârșirii.

 Înainte de a năvăli păgânii perși (614) Sfântul Gheorghe a prorocit căderea Ierihonului și împresurarea Ierusalimului. Egumenul și frații au avut astfel vreme să fugă; unii în Arabia, alții în peșteri, dar el n-a vrut să părăsească locul unde Dumnezeu l-a așezat. Totuși, la rugămințile ucenicilor săi, s-a plecat ca să se adăpostească la Calamon. Atunci cea mai mare parte dintre călugări au fost descoperiți de păgâni, omorâți sau duși robi. Dar Sfântul Gheorghe a fost cinstit de barbari și a fost lăsat liber.

   Folare-Separare   Astfel s-a întors la Hozeva, unde a rămas zăvorât până la sfârșitul zilelor lui, slujit fiind de ucenicul său Antonie. Datorită rugăciunilor lui, mănăstirea n-a dus niciodată lipsă de pâine și de untdelemn pentru oaspeții veniți. Iar când a ajuns la sfârșitul zilelor lui, simțindu-și dinainte plecarea sa din viață, l-a chemat pe ucenicul său Antonie. Dar acesta fiind ocupat cu slujirea oaspeților, n-a putut să vină. Atunci bătrânul a trimis la el să-i zică: „Nu te necăji! Voi aștepta până când vei săvârși slujirea ta”. Iar spre miezul nopții, când ucenicul său a venit, l-a sărutat și a zis: „Ieși suflete al meu! Du-te către Domnul!”. Și astfel ajungând la vârful nepătimirii și umplându-se de darul Sfântului Duh, și-a aflat odihna durerilor și ostenelilor sale, mutându-se către Domnul său cel dorit, Căruia i se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

   Folare-Separare    Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților luna Decembrie – Mănăstirea Sihăstria

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

   În aceasta luna, în ziua a opta, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Gheorghe Hozevitul;

 Tot în acesta zi, pomenirea cuvioasei maicii noastre Domnica;

 Tot în aceasta zi, pomenirea sfinților mucenici Iulian și Vasilisa, și a celor împreuna cu dânșii;

 Tot în aceasta zi, pomenirea sfinților mucenici care prin sfântul Iulian au crezut, și prin sabie s-au săvârșit;

 Tot în aceasta zi, pomenirea sotiei cârmuitorului Marchian, care a crezut prin sfântul Iulian, și de sabie s-a săvârșit;

 Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Carterie;

 Tot în aceasta zi, pomenirea celui între sfinți, părintelui nostru Chir, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui slujba se face în Mănăstirea Hora și în biserica cea mare, duminica;

 Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Attic, patriarhul Constantinopolului, care în pace s-a săvârșit;

 Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului prooroc Sameu Elamiteanul, care în pace s-a săvârșit;

 Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Agaton, care în pace s-a săvârșit;

 Tot în aceasta zi, pomenirea sfinților mucenici al lui Hristos, Teofil diaconul și Eladie mireanul.

   This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

   În aceasta lună, în ziua a noua, pomenirea sfântului mucenic Polieuct;

 Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Eustratie, făcătorul de minuni.

   This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    Sfinte Cuvios Gheorghe Hozevitul roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește–ne și ne mânuiește–ne pe noi. Amin.

    Sursă: pravila.ro

    Facebook

    Floare Final Postarea originală este aceasta † Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul </br>(8 ianuarie) scrisă de pravilacrestina

 
 
Preluat de pe: Pravila.ro

Previous articleIcoana sufletului – sfat duhovnicesc
Next articleSf. Ioan Botezătorul, Omul apei şi al focului, tot mai nedumerit pe măsură ce Mântuitorul Hristos propovăduia Evanghelia vieţii…