Acasă Ortodoxie Evanghelia zilei (Ioan 2, 12-22)

Evanghelia zilei (Ioan 2, 12-22)

71
0

Alungarea schimbătorilor de bani

 „În vremea aceea au coborât în Capernaum Iisus și Mama Sa și frații și ucenicii Săi, și acolo n-au rămas decât puține zile. Și erau aproape Paștile iudeilor și Iisus S-a suit la Ierusalim. Și a găsit șezând în templu pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Și, făcându-Și un bici de ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu, și oile și boii, și schimbătorilor le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luați acestea de aici și nu faceți casa Tatălui Meu casă de negustorie. Atunci și-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: «Râvna casei Tale mă mistuie». Au răspuns, deci, iudeii și I-au zis: Ce semn ne arăți că faci acestea? Iisus a răspuns și le-a zis: Dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Dar iudeii au răspuns: În patruzeci și șase de ani s-a zidit templul acesta, și Tu îl vei ridica în trei zile? Dar El vorbea despre templul trupului Său. De aceea, când a înviat din morți, ucenicii Lui și-au adus aminte că aceasta o spusese și au crezut Scripturii și cuvântului rostit de Iisus.”

 Trupul – Templul Duhului Sfânt

 Herma, Păstorul, Pilda V – 60, 1-2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 334 

 „Păstrează trupul acesta curat și nepătat, ca Duhul care locuiește în el să dea mărturie de el și să fie îndreptățit trupul tău. Vezi să nu se suie la inima ta gândul că trupul acesta este stricăcios și să-l supui vreunei întinăciuni. Dacă-ți întinezi trupul, întinezi și Duhul cel Sfânt; iar dacă întinezi trupul, nu vei trăi.”

 Sfântul Clement Romanul, Omilie, numită a doua Epistolă către Corinteni, Cap. XIV, 3-5, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 119

 „(…) Trupul acesta este o imagine a Duhului; și cel care strică imaginea nu se va împărtăși cu originalul. Deci, aceasta vrea să vă spună, fra­ților: Păstrați trupul, ca să vă împăr­tășiți cu Duhul. Dacă spunem că trupul este Biserica, iar Duhul este Hristos, urmează că cel care a batjocorit trupul a batjocorit Biserica; dar unul ca acesta nu se va împărtăși cu Duhul, care este Hristos.

 De atâta viață și nestricăciune se poate împărtăși trupul acesta când Duhul cel Sfânt se unește cu el, încât nici nu poți spune, nici grăi cele pe care le-a pregătit Domnul (I Corinteni 2, 9) celor aleși ai Săi.”

 Origen, Contra lui Celsus, Cartea a VIII-a, Cap. XXX, în Părinți și Scriitori Bisericești (1984), vol. 9, p. 528

 „(…) Noi știm să acordăm cinstea cuvenită sufletului, dând grija cuvenită și celorlalte mădulare tru­pești în cazul unei înmormântări onorabile, potrivit rânduielilor stabilite, căci nu se cuvine ca lăcașul sufletului cugetător să fie lăsat în părăsire și la voia întâmplării, fără de nicio cinste, întocmai ca leșurile viețuitoarelor necuvântătoare, cu atât mai mult cu cât e vorba de creștini care cred că cinstea dată trupului în care a locuit sufletul cel cuvântător se reflectă în persoana dotată cu un suflet cu ajutorul căruia a dus lupta cea bună în viață.”

 Sursa: http://ziarullumina.ro

 Share:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)   
 
 
Preluat de pe: Mărturie athonită

Loading...
Articolul precedentProcesiune cu Icoana Maicii Domnului Vimatarissa – Mănăstirea Vatopedi – 2021
Articolul următor† Izvorul Tămăduirii – sărbătoare închinată Maicii Domnului (7 mai)