Home Ortodoxie † Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei (7 iunie)

† Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei (7 iunie)

212
0

 Pravila

  Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, este prăznuit în calendarul ortodox în data de 7 iunie. Știm despre el faptul că avea și darul tămăduirii căci, prin punerea mâinilor și prin rugăciune, tămăduia toate bolile trupești cele netămăduite între oameni; iar prin cuvântul cel mântuitor de suflete vindeca rănile cele sufletești.

        

Viața pe scurt – Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei (sinaxar)

          Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, tăinuitul rob al lui Hristos, a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, în Ancira Galatiei (care astăzi se numește Ankara), pe vremea împărăției lui Dioclețian și Maximian. El lua în taină trupurile sfinților mucenici, care erau uciși în acea vreme pentru Hristos și se aruncau spre mâncarea câinilor, a fiarelor și a păsărilor, și le îngropa cu cinste.

    Bunătatea și iubirea de aproapele au fost virtuțile de căpătâi ale Sfântul Sfințit Mucenic Teodot din Ancira. Practica virtuților și a renunțării de sine pentru aproapele de dragul lui Hristos reprezintă un martiriu cotidian. În cazul Sfântului Sfințit Mucenic Teodot a fost și pregătire pentru martiriul final.

    Teodot avea o casă de oaspeți în Ancira. Plin de iubire milostivă față de semeni era cunoscut pentru bunătatea cu care ieșea în întâmpinarea nevoilor celor pe care îi întâlnea. În perioada aceea a fost numit un nou guvernator al Ancirei, un anume Theotecnus. Acesta din urmă, mânat de ură, a început să captureze creștini. Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, după putere a avut grijă de cei întemnițați.

    Într-una din zile, Teodot a plecat la Malos, un sat apropiat Ancirei, să recupereze sfintele moaște ale martirului Valent, deoarece fuseseră aruncate în râul Halys. Pe drumul de întoarcere a întâlnit pe o pajiște un grup de creștini și i-a invitat să prânzească împreună. Au trimis și după preotul Fronton din Malos. Acesta, deși nu îi cunoștea, le-a spus că îi recunoaște din vedenia ce a avut-o cu o seară înainte.

    Stând la masă, Teodot i-a spus preotului Fronton că ar fi atât de potrivit să ridice chiar acolo în acel loc izolat o capelă să depună moaștele sfinților martiri.

    Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Teodot    Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie    Întors în Ancira, Sfântul Sfințit Mucenic Teodot a găsit cetatea tulburată. Șapte fecioare creștine fuseseră arestate, torturate și forțate să participe la un ritual de cinstire a statuilor zeițelor Diana și Minerva pe un lac. Pentru că au refuzat, au fost înecate.

    Teodot a avut curajul de a le recupera trupurile. Auzind guvernatorul, a hotărât să-l caute pe cel care îndrăznise acest lucru. Teodot, luându-și rămas bun de la cei iubiți, s-a predat. Trupurile fecioarelor au fost arse, iar Teodot, nevrând să se lepede de creștinism și să accepte o funcție de preot al zeului Apolo și bogății multe, a fost decapitat. Trupul său a fost pus sub pază.

    Sfintele moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic Teodot    Neștiind de toate acestea, preotul Fronton din Malos a venit în Ancira să discute despre capela pe care hotărâseră să o construiască. Asinul său însă, a mers exact spre locul unde Sfântul Sfințit Mucenic Teodot era îngropat. Acolo a întâlnit gărzile. Le-a dat vin din belșug și după ce au adormit, a urcat trupul lui Teodot pe asin, iar asinul a plecat direct spre pajiștea unde Sfântul Sfințit Mucenic Teodot și preotul Fronton hotărâseră să construiască capela destinată sfintelor oseminte ale martirilor.

    Dumnezeu rânduise ca primele sfinte moaște depuse acolo să fie chiar cele ale Sfântului Sfințit Mucenic Teodot.

    Surse: Trinitas TV

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, cârciumarul

    Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie    Ce legătură poate fi între un sfânt al Bisericii și meseria de cârciumar? Aparent, niciuna. Însă, calendarul creștin păstrează în ziua de 7 iunie amintirea unui episcop din Asia Mică care, în viața de zi cu zi, era cârciumar. Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul al Ancirei, avea o casă de oaspeți în care oferea loc de odihnă și masă pentru drumeți. Din munca sa ajuta pe cei aflați în nevoie, fără să fie știut de nimeni. Toți cei din cetate îl știau drept cârciumar dar, în taină, Teodot avea o misiune sfântă – aduna trupurile mucenicilor de la locul execuțiilor și le îngropa pe cheltuiala sa.

    Cârciumarul prefăcut “făcea multă neguțătorie duhovnicească, câștigând lui Dumnezeu multe suflete pentru că, sub chipul de cârciumar, lucra apostolește în taină, iar prin învățăturile și sfătuirile sale de Dumnezeu insuflate, aducea pe mulți la Biserica lui Hristos, iar pe cei păcătoși îi povățuia la pocăință” , așa cum amintește viața sa consemnată în istorie.

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Etimologia / semnificația numelui Teodot – Teodor

    Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie    Teodor – acest nume de familie sau prenume masculin vine din greaca veche (Θεόδωρος) și este un cuvânt compus din Teo (Θεό) care înseamnă „Dumnezeu”, și Doros (δωρος) care înseamnă „dar”, „cadou”, care împreună înseamnă „darul lui Dumnezeu”, „cadoul lui Dumnezeu”. În limba română varianta feminină a numelui este Teodora. Varianta feminină din limba greacă este Dorotea, care are aceeași semnificație și anume „darul lui Dumnezeu”. Teodor sau „Darul lui Dumnezeu” are corespondente în mai multe limbi vechi, din care își trag originea multe nume foarte folosite în prezent.

    De exemplul tot sensul de „Darul lui Dumnezeu” au următoarele nume:Matei – Matthaios care provine din limba ebraică;Tudor – care provine din latină;Bogdan – care provine din sârbă;

    Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Teodor? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 8 februarie în ziua de prăznuire a Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat, pe data de 17 februarie, zi în care este sărbătorit Sfântul Teodor Tiron, pe data de 5 aprilie atunci când este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic, pe 22 aprilie când este serbat Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, sau pe data de 7 iunie când este serbat Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei.

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei

    Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, spune doar: “Sfințitul Mucenic Teodot [al Ancirei] cu căruntețe, prin sabie s-a săvârșit.”

    Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna – Erminia picturii bizantine, (p. 205)

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Teodot

    Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-1 înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruință să-I cântăm.Soarele cel înțelegător, avându-te pe tine la înălțimea Bisericii Sale stea luminată de Dumnezeu, tot pământul l-a luminat, cu strălucirile chinurilor tale, fericite.Din vârsta tinereților fiind dat lui Dumnezeu, Sfinte Sfințite Mucenice Teodot, lămurit ți-ai luminat sufletul cu virtuți date de Dumnezeu și ai împodobit lumea cu cinstitele tale chinuri.Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.Vestitul mucenic înțelegând mrejele înșelăciunii întinse pe pământ, umbla pretutindenea întărind prin har și cu învățături sufletele credincioșilor.Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).Din prisosul milostivirii plecând ceruril, S-a pogorât Fiul lui Dumnezeu și S-a întrupat din Tine, Preacurată, ca să mântuiască pe oameni de înșelăciunea șarpelui.e

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Cântări Liturgice

    Troparul Sfințitului Mucenic Teodot, glasul al 4-lea          Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite Mucenice Teodot, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

    Condacul Sfințitului Mucenic Teodot, glasul al 2-lea    Arătatu-te-ai stea luminoasă în lume, și ai vestit pe Soarele Hristos prin strălucirile tale, purtătorule de chinuri sfințite mucenice Teodot. Pentru aceasta roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toți.

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Viața completă – Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei (Viețile Sfinților)

          Sfântul Teodot, tăinuitul rob al lui Hristos, a trăit în Ancira Galatiei pe vremea împărăției lui Dioclețian și Maximian. El lua în taină trupurile sfinților mucenici, care se ucideau în acea vreme pentru Hristos și se aruncau spre mâncarea câinilor, a fiarelor și a păsărilor, și le îngropa cu cinste. Iar când a scos noaptea din apă trupurile celor șapte fecioare înecate în iezer, atunci a fost prins de ighemonul Teotecn și, fiind muncit cumplit, a luat sfârșit de sabie.

    Sfântul Mucenicul Teodot, mai înainte de a intra în nevoința mucenicească, a făcut multe lucruri bune. La început s-a luptat împotriva poftelor trupești, deși era căsătorit după lege, a ridicat război duhovnicesc, supunându-și trapul duhului. El atât de mult a sporit în fapte bune, încât și altora putea să le fie învățător al curătiei și al întregii înțelepciuni.

    Folare-Separare    Și de mirare era la el aceasta că, prefăcându-se că duce viață de cârciumar, făcea multă neguțătore duhovnicească, câștigând lui Dumnezeu multe suflete omenești, pentru că, sub chipul de cârciumar, lucra apostolește în taină ca un episcop, iar prin învățăturile și sfătuirile sale de Dumnezeu insuflate, aducea pe elini și pe iudei la Biserica lui Hristos, iar pe cei păcătoși îi povățuia la pocăință. El avea și darul tămăduirii, căci, prin punerea mâinilor și prin rugăciune, tămăduia toate bolile trupești cele netămăduite între oameni; iar prin cuvântul cel mântuitor de suflete, vindeca rănile cele sufletești.

    Viața și pătimirea lui, împreună cu a sfintelor șapte fecioare, a fost pusă pe larg în ziua de optsprezece mai, în care au pătimit acele fecioare.

    Folare-Separare    Sursă: Doxologia

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi – 7 iunie

    În această lună, în ziua a șaptea, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Teodot, episcopul Ancirei;Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Zinaida, făcătoarea de minuni;Tot în această zi, pomenirea sfintelor femei Esia și Sosana, ucenicele lui Pangratie, episcopul Tavromeniei (Taormina, Sicilia), a căror pomenire se săvârșește în sfânta lor mărturisire, întru ale lui Vasilisc;Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Licarion, care prin sabie s-a săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Tarasie și Ioan, care de sabie s-au săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Ștefan, care cu pace s-a săvârșit;AntimTot în această zi, pomenirea Preacuviosului Antim, care cu pace s-a săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Sfintei Sevastiana, care cu pace s-a săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Potamiani, care în cazan cu smoală s-a săvârșit;Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Daniel cel de la Schit (Sketis), în Egipt.

    

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine – 8 iunie

    În această lună, în ziua a șaptea, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Teodot, episcopul Ancirei;Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Zinaida, făcătoarea de minuni;Tot în această zi, pomenirea sfintelor femei Esia și Sosana, ucenicele lui Pangratie, episcopul Tavromeniei (Taormina, Sicilia), a căror pomenire se săvârșește în sfânta lor mărturisire, întru ale lui Vasilisc;Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Licarion, care prin sabie s-a săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Tarasie și Ioan, care de sabie s-au săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Ștefan, care cu pace s-a săvârșit;AntimTot în această zi, pomenirea Preacuviosului Antim, care cu pace s-a săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Sfintei Sevastiana, care cu pace s-a săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Potamiani, care în cazan cu smoală s-a săvârșit;Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Daniel cel de la Schit (Sketis), în Egipt.

    This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg    Sursă: pravila.ro

    Facebook

    Floare Final    Pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodot să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Sfințite Mucenic Teodot roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

 Postarea originală este aceasta † Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei </br>(7 iunie) scrisă de Slăvuică Teodora Mihaela

 
 
Preluat de pe: Pravila.ro

Previous articleEvanghelia zilei (Ioan 11, 47-57)
Next articleÎnfruntarea cazurilor de deznădejde