Home Ortodoxie † Sfântul Proroc Avacum (2 decembrie)

† Sfântul Proroc Avacum (2 decembrie)

51
0

 Pravila

  DSfântul Proroc Avacum a fost răpit de un înger al Domnului, pe când duce mâncare celor de la câmp, fiind astfel dus la Sfântul Proroc Daniel care era în captivitate în Babilon flămând și lipsit de putere. El este prăznuit în calendarul ortodox în data de 2 decembrie.

        

Viața pe scurt – Sfântul Proroc Avacum (sinaxar)

          Sfântul Proroc Avacum este al optulea dintre cei doisprezece Profeți Mici din Vechiul Testament. A fost fiul lui Asafat, s-a născut în Bet-Zohar, în părțile Iudeei, făcând parte din seminția lui Simeon. A profețit în jurul anului 650 înainte de Hristos.

    Înainte de căderea în robia babiloniană a evreilor, Avacum a prorocit căderea Ierusalimului și distrugerea Templului și întoarcerea din robie a evreilor. Când a venit Nabucodonosor în Ierusalim (586 înainte de Hristos), prorocul a fugit din pământul lui Israel. Pe timpul războiului cu babilonienii, Sfântul Proroc Avacum s-a retras în Arabia.

    După robia Ierusalimului, întorcându-se Nabucodonosor în Babilon, și Sfântul Proroc Avacum s-a întors în patria sa, ocupându-se cu agricultura. Într-una din zile, Avacum a făcut fiertură și, punând și pâine într-o scafă, le ducea mâncare secerătorilor de la câmp. Însă îngerul Domnului i-a zis lui Avacum: “Du prânzul pe care-l ai în Babilon, lui Daniel, în groapa leilor.”. Și a zis Avacum: “Doamne! Babilonul nu l-am văzut și groapa n-o știu unde este!” Și l-a luat îngerul Domnului de creștet și, ținându-l de părul capului său, l-a pus în Babilon deasupra gropii, întru repeziciunea duhului său. Atunci, Avacum a strigat: “Daniele! Daniele! Ia mâncarea pe care ți-a trimis-o Dumnezeu.”. Și a zis Daniel: “O, Ți-ai adus aminte de mine, Dumnezeule, și n-ai părăsit pe cei care Te caută și Te iubesc pe Tine!”. Și s-a sculat Daniel și a mâncat; iar îngerul Domnului îndată a dus pe Avacum la locul său.

    A patra cântare din Canonul cel Mare al Sfântului Ioan Criteanul (“Auzit-am, Doamne, auzul [glasul] Tău și m-am temut”) își are originea în cartea prorocului Avacum 3, 2-19.

    Sfântul Proroc Avacum trecut la cele veșnice cu doi ani mai înainte de întoarcerea poporului din robie și a fost îngropat în satul său.

    Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki.

    Floare 02 Bun    

Unde se găsesc moaștele Sfântului Proroc Avacum

    Două locații diferite din Israel pretind că sunt locul de înmormântare a lui Habacuc. Ambele locații sunt în Galileea Superioară, în nordul Israelului. Primul este un deal la Kadarim, unde se află o clădire mică de piatră care conține un mormânt și cea de a doua este satul său natal Bet-Zohar.

    Moaștele Sfântului Proroc Avacum cât și cele ale Sfântului Proroc Miheia (14 august) au fost găsite în secolul al IV-lea de către împăratul Teodosie cel Mare (17 ianuarie).

    Floare 02 Bun    

Etimologia / semnificația numelui Avacum

    Avacum – acest nume deriva de la numele ebraic חֲבַקּוּק (Chavaqquq), însemnând “îmbrățișare” de la rădăcina חָבַק (chavaq), mai exact “îmbrățișare, îmbrățișare arzătoare, cel care îmbrățișează”.

    Avacum sau Habacuc este tradus în grecește (LXX – Septuaginta) cu Άμβακούμ (de unde și traducerea românească BOR cu: Avacum), iar în Vulgata, latinii l-au transcris Habacuc, de unde l-au preluat mai toate limbile moderne.

    Mai puțin probabil acest nume se poate traduce si cu – “luptă/luptător” (cum îl interpreteaza Fericitul Ieronim). Forma grecească ar putea deriva de la asirianul ĥambaqûqu, numele plantei “cassia tora”.

    Derivate ale numelui Avacum    Engleză Habakkuk, Habacuc.

    Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Avacum?    Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 2 decembrie când este pomenit Sfântul Proroc Avacum.

    Floare 02 Bun    

Icoana Sfântului

    Sfântul Proroc Avacum se zugrăvește ca un tânăr fără barbă, purtând în mână un înscris care spune: “Doamne, auzit-am de faima Ta și m-am temut de punerile Tale la cale…” (Avacum 3,2); sau, pentru prorocirea Nașterii Domnului, spune: “Dumnezeu vine din Teman (miazăzi) și Cel Preaînalt din muntele Paran! (cel cu umbra deasă)” (Avacum 3,3).

    Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma – Erminia Picturii Bizantine, pp. 84, 92, 145, 192.

    Floare 02 Bun    

Cartea Sfântului Proroc Avacum

          În Vechiul Testament putem citi cartea Prorocului Avacum, care este scrisă în trei capitole. Învățătura lui este aceea că Pronia lui Dumnezeu cârmuiește toate popoarele. Dumnezeu este împăratul omenirii. El pedepsește popoarele, unele prin altele, dar le și eliberează pe unele prin altele. Cel drept va trăi prin credința sa în Dumnezeu.

    Primul capitol vorbește despre plângerea prorocului pentru fărădelegile lui Iuda și pedeapsa lui Dumnezeu prin caldeii năvălitori. Al doilea capitol se referă la vedenia prorocului despre relele viitoare și pedeapsa caldeilor pentru rătăcirile lor, iar din capitolul al treilea aflăm despre rugăciunea și cântarea Prorocului Avacum pentru izbăvirea poporului.

    Avacum a cunoscut mai dinainte că peste puțină vreme avea să se întoarcă poporul din robia Babilonului. A murit cu doi ani înainte de întoarcerea iudeilor din robie și a fost îngropat în țarina lui.

    Sfântul Proroc Avacum a dat semn în Iudeea. Iar semnul este acesta: Vor vedea iudeii lumina în Templu și așa vor vedea slava lui Dumnezeu. Avacum a prorocit și de sfârșitul Templului. A spus că Templul are să fie dărâmat de un popor din Apus; că are să fie ruptă în bucăți mici catapeteasma lui David, adică a locului celui mai dinăuntru al Sfintei Sfintelor; că au să fie luate acoperișurile celor doi stâlpi ai Templului și nimeni n-are să știe unde sunt; că acoperișurile acestea au să fie duse de înger în pustiul Sinai, acolo unde la început a fost întocmit Cortul mărturiei și că în ele are să fie cunoscut în sfârșit Domnul și că ele au să lumineze pe cei prigoniți dintru început de șarpe.

    Surse: Ziarul Lumina, calendar-ortodox, ortodoxism.

    Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

    Floare 02 Bun    

Prorocii “mari”și “mici”

    Profeții mici    

    Profeții mari    

    Floare 02 Bun    

Rugăciune către Sfântul Proroc Avacum

    Cânta-voi Ție, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egiptului și ai acoperit pe Faraon cu carele și cu puterea lui.Înțelepțește-mă, Doamne, Dumnezeul meu, ca să laud pe Dumnezeiescul Tău Proroc Avacum și luminează, Bunule, inima mea cu harul Tău.Până când, Doamne, zice Prorocul, voi striga către Tine și nu mă vei auzi? Și pentru ce mi-ai arătat nelegiuirea judecătorilor?Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.Izbăvește, prorocule, de primejdii și de nevoi cumplite, cu rugăciunile tale, pe cei ce cu evlavie săvârșesc cinstită pomenirea ta.Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).Dumnezeu Cel Preasfânt S-a arătat, la plinirea vremii, făcându-Se Om din tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să mântuiască pe om.

    Floare 02 Bun    

Cântări Liturgice

    Tropar – Sfântul Proroc Avacum, glasul al 2-lea          A prorocului Tău, Doamne, Avacum pomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

    Condac – Sfântul Proroc Avacum, glasul al 4-lea    De Dumnezeu grăitorule Avacum, văzut-ai pe sfinții ucenici ca pe niște cai, tulburând vădit marea necunoștinței și înecând înșelăciunea cu dog­mele dreptei cinstiri de Dumnezeu. Pentru aceasta ca pe un adevărat proroc te lăudăm, cerându-ți a te ruga Domnului să ne miluiască pe noi.

    Floare 02 Bun    

Viața completă – Sfântul Proroc Avacum (Viețile Sfinților)

          Sfântul proroc Avacum era din seminția lui Simeon, feciorul lui Asafat, din părțile Iudeii, și pentru viața sa cea plină de fapte bune a primit de la Dumnezeu darul prorocirii. El a prorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea bisericii și luarea poporului în robie și a plâns foarte mult văzând mai înainte nevoile ce aveau să vie asupră-i. Iar când a venit Nabucodonosor, împăratul haldeilor cu puterea sa asupra Ierusalimului, atunci Avacum a fugit în pământul ismailitenilor și a fost pribeag în pământ străin. Iar după robia Ierusalimului, întorcându-se Nabucodonosor în ale sale, s-a întors și Avacum în țara sa, arând pământul și slujind secerătorilor în vremea secerișului.

    Odată el a făcut fiertură și a dumicat pâine în vas și a zis către cei din casă: “Eu mă duc departe și de voi zăbovi, voi să duceți pâine secerătorilor”. Acestea zicând, a ieșit din casă și i s-a arătat îngerul Domnului pe cale și i-a zis: “Avacume, duprânzul pe care-l ai lui Daniil în Babilon, în groapa cu lei”. Și apucându-l îngerul Domnului de creștet l-a ridicat de părul capului și l-a dus în Babilon deasupra gropii, în sunetul duhului său, în depărtare de două mii două sute șaizeci și cinci de stadii și a strigat Avacum zicând: “Daniile, Daniile, primește prânzul pe care ți l-a trimis ție Dumnezeu”. Și Daniil a zis: “Ți-ai adus aminte de mine, Dumnezeule și n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine”. Și sculându-se Daniil a mâncat. Iar îngerul lui Dumnezeu iarăși a pus pe Avacum la locul lui în pământul iudaic.

    El a prorocit și despre întoarcerea poporului din Babilon, ca și despre nașterea Domnului Hristos și încetarea legii celei vechi; și a răposat cu doi ani înainte de întoarcerea poporului din robie și a fost îngropat în satul său.

    Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

    Floare 02 Bun    

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi 2 decembrie

          În această lună, în ziua a doua, pomenirea nevoinței Sfinților Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist;Tot în această zi, pomenirea Sfinților celor din adunarea sfatului, care de sabie s-au săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Eudoxie, Agapie și alți opt sfinți;Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe Chiriachi, Domnina și Doamna, care de sabie s-au săvârșit;Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Marcian cel de la Cir;Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Porfirie Kavsokalivitul.

    

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi 3 decembrie

    În aceasta luna, în ziua a treia, pomenirea Sfinților Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala;Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica;Tot în aceasta zi, pomenirea sfințirii bisericii Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe cea din Lida, adică așezarea sfintelor lui moaște în ea;Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Achepsima;Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru și mărturisitorul Teodor, episcopul Arghirei, și a Sfinților Mucenici Sever, Androna, Teodot și Teodota, care de sabie s-au săvârșit;Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Ilie, care cu pace s-a săvârșit;Tot în aceasta zi, Sfinții noua Mucenici, care de sabie s-au săvârșit;Tot în aceasta zi, Sfinții douăzeci și opt de Mucenici, care în foc s-au săvârșit;Tot în aceasta zi, Sfântul Ahemenid Persul mărturisitorul.

    Floare 02 Bun    Pentru rugaciunile

    Sursă: pravila.ro, facebook.

 Postarea originală este aceasta † Sfântul Proroc Avacum </br>(2 decembrie) scrisă de Urdă Mihai

 
 
Preluat de pe: Pravila.ro